Rychlé a jednoduché
řešení revize a sanace potrubních systémů

Čištění kanalizace

O službě

Kamerový průzkum

O službě

Dešťové svody

O službě

Ležatá kanalizace

O službě

Kanalizační robot

O službě

Ostatní

O službě

Naše firma KA-SE s.r.o., Praha Vám nabízí jednoduché a rychlé řešení revize a sanace tohoto potrubí bez bourání. Nabízíme Vám nejmodernější techniku kamerového průzkumu a čištění těchto potrubí, která jsou zanešená nebo dokonce poškozená tak, že voda v potrubí prosakuje do stavební konstrukce.

Zdarma Vám nabídne návštěvu technika a provedeme základní průzkum a navrhneme technické řešení, které bude šetrné ke stavbě, nájemníkům a vašim finančním možnostem. Rychlost provedení bezvýkopových prací vás překvapí.

Budeme se těšit na spolupráci!