Čištění kanalizace

Nejdůležitější operací v sanaci potrubí je jeho tlakové hydrodynamické čištění, které se musí provést před vlastní kamerovou prohlídkou a bezvýkopovou sanací. Stávající domovní dešťové svody a kanalizační přípojky domu je třeba mít naprosto čisté a průchodné tak, aby bylo možno použít vhodnou bezvýkopovou technologii opravy. Společnost KA-SE, s.r.o. používá k čištění kanalizace vysokotlaký kombinovaný čistící vůz AQUATECH B10. Tyto stroje jsou svým špičkovým výkonem schopny rozrušit ztvrdlé a nahromaděné sedimenty v kanalizačním potrubí a následně provést jejich odsátí.

Objednejte si nás
Čištění kanalizace

Nejdůležitější operací v sanaci potrubí je jeho tlakové hydrodynamické čištění, které se musí provést před vlastní kamerovou prohlídkou a bezvýkopovou sanací. Stávající domovní dešťové svody a kanalizační přípojky domu je třeba mít naprosto čisté a průchodné tak, aby bylo možno použít vhodnou bezvýkopovou technologii opravy. Společnost KA-SE, s.r.o. používá k čištění kanalizace vysokotlaký kombinovaný čistící vůz AQUATECH B10. Tyto stroje jsou svým špičkovým výkonem schopny rozrušit ztvrdlé a nahromaděné sedimenty v kanalizačním potrubí a následně provést jejich odsátí.

Čištění dešťových (svislých) svodů a kanalizace

Tlakové čištění

Čištění stávajících dešťových svodů ( svislých a ležatých) a domovních kanalizačních přípojek domu ( např. panelové a výškové domy) je nutné před samotným prováděním kamerové prohlídky a následné bezvýkopové sanace či opravy. Potrubí je třeba řádně vyčistit od nánosů, sedimentů a inkrustů. Čištění kanalizačního potrubní, ať už dešťové či splaškové, se provádí speciálními čistícími vozy, které umožňují čištění tlakovou vodou.

Tlakové čištění kanalizace

Společnost KA-SE, s.r.o. používá k čištění kanalizace vysokotlaký kombinovaný čistící vůz AQUATECH B10. Tyto stroje jsou svým špičkovým výkonem schopny rozrušit ztvrdlé a nahromaděné sedimenty v kanalizačním potrubí a následně provést jejich odsátí. Vytěžené kaly se následně převezou k ekologické likvidaci. Další významnou vlastností těchto vysokotlakých kombinovaných čistících vozů je jejich efektivnost, kdy můžeme současně provádět čištění i odsávání nánosů a sedimentů. Použitím speciálních tlakových dýz, trysek, frézovacích nástavců, hlavic a řetězových čističů dokážeme z kanalizačních řádů odstranit i velmi ztvrdlé sedimenty a vrostlé kořeny.

Nabízíme Vám čištění kanalizace v běžných profilech od DN 250 až po průlezné profily. Dále také čistíme domovní kanalizační přípojky v profilech DN 80 – DN 200 v délce až 100 m čistícím vozidlem KROLL nebo také pomocí mechanického stroje RIDGID v profilech DN 50 – DN 150 v délce až 30 m, eventuálně zařízením Kranzlë v profilech DN 10 – DN 50 v délce až 40 m.

Návaznost všech prací

Čištění kanalizace

Zobrazit službu

Kamerový průzkum

Zobrazit službu

Dešťové svody

Zobrazit službu

Ležatá kanalizace

Zobrazit službu

Kanalizační robot

Zobrazit službu

Ostatní

Zobrazit službu

Neváhejte nás kontaktovat

Objednejte si nás