Ostatní

Sanaci domovních kanalizačních šachet je možno provádět zednickým způsobem, při kterém se aplikují speciální materiály. Jedná se především o sanační tmely a stěrky, které odolávají kanalizačnímu prostředí. Osazení stupadel a poklopů se používá před vnitřní zednickou finální sanací. Také se zabýváme bezvýkopovou injektážní technologií, která řeší opravu napojení a zaústění kanalizačních přípojek do hlavního kanalizačního řadu.

Objednejte si nás

Sanaci domovních kanalizačních šachet je možno provádět zednickým způsobem, při kterém se aplikují speciální materiály. Jedná se především o sanační tmely a stěrky, které odolávají kanalizačnímu prostředí. Osazení stupadel a poklopů se používá před vnitřní zednickou finální sanací. Také se zabýváme bezvýkopovou injektážní technologií, která řeší opravu napojení a zaústění kanalizačních přípojek do hlavního kanalizačního řadu.

Rekonstrukce kanalizačních šachet

Součástí domovních kanalizační potrubí jsou i kanalizační šachty. Sanaci kanalizačních šachet je možno provádět zednickým způsobem a to za použití vhodných technologií, při kterých se aplikují speciální materiály, tmely a stěrky vyhovující kanalizačnímu prostředí. Osazení stupadel a poklopů se používá před vnitřní zednickou finální sanací.

Je také možno použít při sanaci šachet sklolaminátové hrnce, které se osazují do nevyhovujících a netěsných revizních šachet. .Spodní část šachty, tedy kynety a bermy, se provádějí z plastbetonu. Do takto sanované šachty jsou navrtány stupačky v nekorozivní úpravě. Sanace šachet osazením sklolaminátového hrnce se používá především v případech vyšší hladiny podzemní vody a tehdy, je-li nutné zajistit dokonale vodotěsný kanalizační systém.

Injektážní opravy potrubí

Technologie injektování je bezvýkopová technologie, která řeší opravu napojení zaústění kanalizačních přípojek do hlavního kanalizačního řadu injektážním způsobem. Oprava spočívá v důkladném zainjektování vadného zaústění kanalizační přípojky do hlavního řadu. Pomocí speciální injektovací hlavice dojde k dokonalému vyplnění trhlin a netěsností v prostoru zaústění přípojky rychletuhnoucí vícesložkovou epoxidovou pryskyřicí. Technologie se používá k sanaci zaústění kanalizačních přípojek DN 150 – DN 250 v neprůlezných profilech DN 250 – DN 600. Technologii lze využít také k opravě poruch, např. trhlin, kaveren a netěsných hrdel na trase hlavního kanalizačního řadu DN 200 – 600. Osazení se provádí v součinnosti s TV – kamerou po proplachu potrubí.

Návaznost všech prací

Čištění kanalizace

Zobrazit službu

Kamerový průzkum

Zobrazit službu

Dešťové svody

Zobrazit službu

Ležatá kanalizace

Zobrazit službu

Kanalizační robot

Zobrazit službu

Ostatní

Zobrazit službu

Neváhejte nás kontaktovat

Objednejte si nás