Kanalizační robot

Kanalizační robot je používán pro odstranění překážek v trubní sítích a to např. při odstranění přesazených přípojek, odfrézování betonových nálitků či ztvrdlých sedimentů, odfrézování vrostlých kořenů apod. Také se používá na zatěsnění trhlin, prasklin a vyplnění vypadlých střepů v potrubí. Kanalizační robot pracuje s nástavci pro frézování, špachtlování a injektování porušených míst v potrubí aj.

Objednejte si nás

Kanalizační robot je používán pro odstranění překážek v trubní sítích a to např. při odstranění přesazených přípojek, odfrézování betonových nálitků či ztvrdlých sedimentů, odfrézování vrostlých kořenů apod. Také se používá na zatěsnění trhlin, prasklin a vyplnění vypadlých střepů v potrubí. Kanalizační robot pracuje s nástavci pro frézování, špachtlování a injektování porušených míst v potrubí aj.

Robot pro odstranění poruch v trubních vedeních

Kanalizační robot je používán pro odstranění poruch v trubní síti a to např. při odstranění přesazených přípojek, odfrézování betonových nálitků či ztvrdlých sedimentů, vrostlých kořenů, vystýlky se kanalizační robot používá na zprůchodnění kořenů, zatěsnění trhlin a prasklin, a vyplnění vypadlých střepů v potrubí. Kanalizační robot pracuje s nástavci pro frézování přečnívajících částí v potrubí, špachtlování a vyplňování porušených míst v potrubí.

Naše firma má možnost výběru vhodného robota k odstranění specifických poruch:

  • KA-TE robot, špičkový hydraulický robot pracující  v profilech od DN 200 – DN 600
  • IMS-ROBOTICS Turbo, hydraulický robot pracující v profilech od DN 200 – DN 600
  • SIKA robot, pneumatický robot, pracující v profilech od DN 200 – DN 600
  • IMS-ROBOTICS mini, pneumatický robot pro sanaci potrubí od DN 80 – DN 150

Návaznost všech prací

Čištění kanalizace

Zobrazit službu

Kamerový průzkum

Zobrazit službu

Dešťové svody

Zobrazit službu

Ležatá kanalizace

Zobrazit službu

Kanalizační robot

Zobrazit službu

Ostatní

Zobrazit službu

Neváhejte nás kontaktovat

Objednejte si nás