Dešťové svody

Pro bezvýkopovou sanaci netěsných svislých i ležatých trubních vedení (dešťových svodů) se používá rukávcová technologie (stejná jako u oprav ležaté kanalizace). Po vyčištění potrubí, kamerové prohlídce a jejího vyhodnocení, se do porušeného potrubí osadí flexibilní vystýlka, která je nasycená polyesterovým nebo epoxidovým pojivem.

Po vytvrzení vystýlky parou a horkou vodou dojde k utěsnění všech prasklin a zajištění vodotěsnosti původního potrubí. Technologie je používaná na odstranění netěsností v potrubí a k průsakům do okolní stavební konstrukce. To se následně projeví na degradaci stavební konstrukce.

Objednejte si nás

Pro bezvýkopovou sanaci netěsných svislých i ležatých trubních vedení (dešťových svodů) se používá rukávcová technologie (stejná jako u oprav ležaté kanalizace). Po vyčištění potrubí, kamerové prohlídce a jejího vyhodnocení, se do porušeného potrubí osadí flexibilní vystýlka, která je nasycená polyesterovým nebo epoxidovým pojivem.

Po vytvrzení vystýlky parou a horkou vodou dojde k utěsnění všech prasklin a zajištění vodotěsnosti původního potrubí. Technologie je používaná na odstranění netěsností v potrubí a k průsakům do okolní stavební konstrukce. To se následně projeví na degradaci stavební konstrukce.

Opravy dešťových svodů a svislých trubních vedení

Technologie se uplatňuje pro sanaci stávajících svislých trubních vedení od DN 80 – DN 300 a je v technologickém principu stejná jako opravy ležaté kanalizace, která jsou větších dimenzí. Po vyčištění potrubí, kamerové prohlídce a jejího vyhodnocení, se do porušeného potrubí osadí flexibilní vystýlka, která je nasycená rychletuhnoucím pojivem (polyesterová nebo epoxidová pryskyřice). Osazení vystýlky se provádí pomocí speciálního tlakového zařízení, kdy se provede její inverze a instalace do potrubí. Vystýlka je následně vytvrzena párou. Tato technologie je žádaná především pro sanaci svislých svodů, kdy dochází z úniku vlhkosti z původního porušeného potrubí do bytových či kancelářských prostor, a tím zapříčiňují sníženou kvalitu životního prostředí.

Návaznost všech prací

Čištění kanalizace

Zobrazit službu

Kamerový průzkum

Zobrazit službu

Dešťové svody

Zobrazit službu

Ležatá kanalizace

Zobrazit službu

Kanalizační robot

Zobrazit službu

Ostatní

Zobrazit službu

Neváhejte nás kontaktovat

Objednejte si nás