Ležatá kanalizace

Bezvýkopová rukávcová technologie je určená pro sanaci kanalizačních potrubí a to tam, kde vznikají problémy s prováděním výkopových a bouracích prací. Jde především o městské aglomerace, areály výrobních podniků, výškové budovy a těžce přístupné trasy potrubí. Rychlost provádění prací a vysoká kvalita materiálů, zaručuje vodotěsnost sanovaného úseku, a to vše za výhodných ekonomických podmínek při dodržování ekologických požadavků. Touto bezvýkopovou technologií je možností opravit i lokální poruchy v potrubí.

Objednejte si nás

Bezvýkopová rukávcová technologie je určená pro sanaci kanalizačních potrubí a to tam, kde vznikají problémy s prováděním výkopových a bouracích prací. Jde především o městské aglomerace, areály výrobních podniků, výškové budovy a těžce přístupné trasy potrubí. Rychlost provádění prací a vysoká kvalita materiálů, zaručuje vodotěsnost sanovaného úseku, a to vše za výhodných ekonomických podmínek při dodržování ekologických požadavků. Touto bezvýkopovou technologií je možností opravit i lokální poruchy v potrubí.

Bezvýkopová inverzní technologie pro sanaci kanalizace

Bezvýkopová rukávcová technologie je určená pro sanaci kanalizačních potrubí. Jak již vyplývá z názvu, bezvýkopová metoda je vyhledávána především tam, kde vznikají problémy s prováděním výkopových a bouracích prací, tedy v zastavěných městských aglomeracích a domech, areálech výrobních podniků a těžce přístupných tras potrubí. Nezanedbatelná není ani rychlost provádění prací, vysoká kvalita, která zaručuje vodotěsnost sanovaného úseku, a to vše za výhodných ekonomických podmínek při dodržování ekologických podmínek.

Bezvýkopová vložkovací metoda se řadí mezi tzv. metody inverzní, nebo také CIPP technologie. Osazením vystýlky do poškozeného trubního vedení inverzním způsobem dojde k zatěsnění stěn potrubí, přičemž stěny sanovaného trubního vedení tvoří hladká svrchní folie z polyeuretanu, polyetylénu nebo polypropylénu, která zlepšuje hydraulické poměry (snížení hydraulického odporu) v sanovaném potrubí.

Metoda je vhodná pro sanaci všech druhů a typů kanalizačního potrubí v profilech od DN 80 do DN 300 ( i více), přičemž nezáleží na příčném profilu sanovaného potrubí. Velmi často se tato metoda uplatňuje především i pro sanaci vejčitého či tlamovitého profilu, které bývají z hydraulického hlediska nejvýhodnější z důvodu optimálních unášecích rychlostí průtočného média.

Při inverzním způsobu sanace kanalizačního trubního vedení lze kombinovat možnosti použití textilií pro výrobu vystýlky a sytících pojiv dle potřeb daného potrubí. Pojivem jsou syntetické pryskyřice na bázi polyesterů, vinylesterů nebo epoxidů. Tyto materiály se vybírají podle požadavků na statické, chemické či abrazivní nároky kanalizačních potrubí a sběračů. Velmi důležitým faktorem je i ta skutečnost, že lze navrhnout tloušťku vystýlky od základní 4 mm až po 30 mm. Nutná tloušťka vystýlky je přesně vypočtena ve statickém výpočtu na základě reálných hodnot – profilu, uložení potrubí, hladiny podzemní vody, stupni zatížení nadloží, stupni poškození potrubí a základních výpočtových hodnot použitého sanačního materiálu, tj. E-modulu a pevnosti v ohybu.

Firma KA-SE, s.r.o. vlastní pro bezvýkopovou  technologii certifikát z Institutu pro testování a certifikaci Zlín číslo 98 1125 V/AO. Tento certifikát doporučuje užití technologie pro sanaci podzemních trubních vedení.

Opravy lokálních poruch v trubním vedení a kanalizaci

Bezvýkopová technologie k odstranění lokálních poruch v trubních vedení je rychlá (z hlediska provedení) a účinná (z hlediska těsnosti). Užívá se k opravě netěsných spojů, trhlin a prasklin.

Používá se technologie s tzv. “krátkou vystýlkou”. Oprava je velmi rychlá a spočívá v zatažení pakeru (ocelový válec na kolečkách, na který je navléknut gumový potah), na který se navine skelná textilie, impregnovaná samovytvrzovací epoxidovou pryskyřicí a transportovaná na místo lokální poruchy k osazení. Po samovolném vytvrzení vznikne vnitřní laminátová manžeta, která vykazuje výborné pevnostní charakteristiky. Osazení se provádí při součinnosti s TV kamerou. Technologie se používá k odstranění lokálních poruch v profilech od DN 150 – DN 600.

Dále je možné použít patentovaný systém Quick-Lock, který je založený na kompresi a materiálech s dlouhou životností, jako je manžeta z nerezové oceli V4A a těsnění z EPDM pryže. Tento systém se dlouhodobě osvědčil v oblasti lokálních oprav kanalizačního potrubí zevnitř.

Používá se především jako lokální oprava potrubí a utěsnění nátoku balastních vod do kanalizačního systému pomocí úsekové manžety nebo pro zakončení rukávců a oprava špatného zaústění trub do šachet pomocí koncové manžety.

Návaznost všech prací

Čištění kanalizace

Zobrazit službu

Kamerový průzkum

Zobrazit službu

Dešťové svody

Zobrazit službu

Ležatá kanalizace

Zobrazit službu

Kanalizační robot

Zobrazit službu

Ostatní

Zobrazit službu

Neváhejte nás kontaktovat

Objednejte si nás